Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 04.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Oberst Alaa Hussein Ali Al-Gber, innsatt som statsminister i Kuwait av Irak etter invasjonen i 1990, har ifølge media oppholdt seg i Norge på "humanitært grunnlag". Al-Gber er ansett som krigsforbryter og en quisling i Kuwait. Norge har ifølge de opplysninger som har fremkommet verken beklaget saken overfor Kuwait, eller tatt initiativ til at Al-Gber stilles til ansvar for sine handlinger.

Hva har Regjeringen foretatt seg overfor Kuwait, og hva akter den å gjøre i sakens anledning?


Les hele debatten