Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om at oberst Ali Al-Gebr, som Irak innsatte som statsminister i Kuwait etter invasjonen i 1990, har oppholdt seg i Norge på humanitært grunnlag

Datert: 04.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Tidligere statsminister i Kuwait oberst Ali Al-Gber, innsatt av Irak etter invasjonen i Kuwait i august 1990, har oppholdt seg i Norge på "humanitært grunnlag". Det hevdes at dette har skjedd med UDIs vitende. Dersom dette er riktig, betyr dagens asylpraksis at personer som er krigsforbrytere eller har begått alvorlige kriminelle handlinger tillates å oppholde seg i Norge uten at de stilles til ansvar for sine handlinger.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at dette ikke tillates for fremtiden?


Les hele debatten