Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til samferdselsministeren

Om at østre linje i Østfold ikke prioriteres av NSB, med mange ståplasser på pendlertogene som resultat

Datert: 08.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Østre linje i Østfold er en togstrekning som ikke blir prioritert fra NSB. Dette til tross av at det daglig er svært mange pendlere som reiser med toget, og at dette antallet er sterkt økende. Etter omlegging av nye ruter har antall avganger gått ned. Etter den siste omleggingen ved nyttår er det bare ståplasser fra Spydeberg/Knapstad til Oslo på pendlertogene om morgenen. Det samme er tilfelle fra Oslo om ettermiddagen. Dette er ikke akseptabelt.

Hva har statsråden tenkt å gjøre med problemene?


Les hele debatten