Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor saken om endringer i kommunegrensa mellom Sande og Vanylven kommuner i Møre og Romsdal står, og når den blir avgjort

Datert: 08.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Viser til Innst. S. nr. 174 (1998-99) og i følgende debatt om endringer i kommunegrensa mellom Sande og Vanylven kommuner i Møre og Romsdal fylke. Disse endringene innebærer at Åram Krins i Sande kommune blir overført til Vanylven kommune.

Kan statsråden redegjøre hvor saken står i dag og når tid den blir avgjort?


Les hele debatten