Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til helseministeren

Datert: 09.02.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Dei siste dagane har vi sett oppslag om aukande sjukepleiemangelen no, men som blir langt verre i åra som kjem. Ubalansen mellom behov og tilgang vil vekse anslagsvis til meir enn 20 000 innan 6 år. Statsråden har ved fleire høve fortalt ifrå denne talarstol om auka utdanningskapasitet. Det hjelp lite, for ikkje å seie det hjelp ikkje når avskalinga i andre enden er så enorm.

Kva meiner statsråden må gjerast no for å få løyst denne yrkesgruppa sitt fråvær i det norske helsevesen?


Les hele debatten