Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til sosialministeren

Om at kvinner i felles verksemd/gardbrukarar fødde etter 1937 står utan pensjonspoeng for åra før 1986

Datert: 27.01.2000
Besvart: 16.02.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Kvinner i felles verksemd/gardbrukarar fødde etter 1937 står utan pensjonspoeng for åra før 1986. Reglane før 1986 hindra likestilling mellom ektefellar som vart pensjonistar eller uføretrygda. Med minst 40 oppteningsår for å oppfylla folketrygda sitt krav, vert derfor desse kvinnene minstepensjonistar ennå dei har arbeidd heile sitt vaksne liv i felles verksemd.

Vil statsråden gjeva pensjonsgjevande næringsinntekt tilbakeverkande kraft for åra 1967-1986?


Les hele debatten