Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om at sykehusene i Møre og Romsdal for å få godkjent driftsbudsjettene har foreslått en betydelig reduksjon i habiliteringsteamene, noe som vil ramme psykisk utviklingshemmede sterkt

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med at sykehusene i Møre og Romsdal er pålagt å spare inn betydelige midler for å kunne få godkjent sine driftsbudsjetter av fylkeshelsesjefen, så er sykehusene i Møre og Romsdal kommet i den situasjon at de har foreslått en betydelig reduksjon i habiliteringsteamene både for voksne og barn. Dette vil sterkt ramme psykisk utviklingshemma, men fylkeshelsesjefen anbefaler disse innsparingene da en ikke går glipp av refusjonsinntekter fra staten.

Er statsråden komfortabel med slike forslag til innsparinger?


Les hele debatten