Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å bedre inneklima og arbeidsmiljø i skolen, da kun 5 pst. av skolene tilfredsstiller kravene i forskrift for miljørettet helsevern

Datert: 10.02.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 16.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Evalueringa av Forskrift for miljørettet helsevern er nå lagt fram i en rapport utgitt av blant annet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Denne rapporten viser blant annet at kun 5 pst. av skolene og barnehagene tilfredsstiller kravene i denne forskriften, og at det vil ta lang tid før en kan nå kravene innenfor de økonomiske rammene som skolesektoren kan forholde seg til i dag.

Hva vil Regjeringen nå gjøre for å bedre inneklimaet og arbeidsmiljøet i skolen?


Les hele debatten