Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Om å følge opp den vedtatte tilsagnsfullmakten til filmproduksjoner på 50 mill. kr slik at flest mulig filmer blir ivaretatt og prosjektene ikke blir unødig forsinket

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Stortinget vedtok før jul en tilsagnsfullmakt til filmproduksjoner på 50 mill. kroner. På grunn av kapitalutgiftene er dette en dyr ordning som blir mere kostnadsdrivende for filmen når utbetalingene trekkes ut i tid. Tilsagnet ble gitt for år 2000. Departementet må følge dette opp slik at målsettingen om flest mulig filmer blir ivaretatt og at filmprosjektene ikke blir unødig forsinket.

Hvordan skjer dette slik at valget av prosjekter ikke blir påvirket av de regler departementet gir?


Les hele debatten