Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om hvorfor kommuner med behov for turnusleger ikke får tildelt slike, mens kommuner uten ønske om flere blir pålagt å ta imot

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I et brev til sosialkomiteen datert 3. februar 2000 skriver byråd for byrådsavdeling for eldre og bydelene, Erling Lae: "Oslo kommune blir tvunget til å inngå avtaler med privatpraktiserende leger om å ta imot turnuslege..., mens utkantkommuner som ønsker turnuslege ikke får tildelt."

Hva er begrunnelsen for den praksis som her beskrives, der kommuner uten ønske om flere turnusleger blir pålagt det, mens kommuner med behov ikke får tildelt leger?


Les hele debatten