Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre utdanningstilbodet til fagarbeidarar i støyperibransjen ved Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping

Datert: 11.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Støyperibransjen i Norge utdannar i dag fagarbeidarar ved Skandinaviska Gjuteriskolan i Jønkøping. På grunn av vanskeleg økonomi er framtida for dette viktige tilbodet usikkert. Det hastar med å få ei avklaring av spørsmålet for å sikre norsk ungdom og norsk støyperibransje eit tilbod også etter år 2000.

Kva vil statsråden gjere for å sikre dette tilbodet, og kva tid vil det kome ei endeleg avklaring?


Les hele debatten