Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt Regjeringen fester lit til en rapport fra Handelshøyskolen BI hvor det hevdes at det er lønnsomt å bygge CO¨2-frie gasskraftverk

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten