Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak mot den aukande valden overfor lærarar i norsk skule

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten