Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvor langt konkurranseutsetting på vegsektoren er kommet på landsbasis, og om besparelsene dersom alle fylker innførte dette

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I løpet av 1999 er alle veiprosjekter i Oslo konkurranseutsatt, og de regner med en årlig kostnadsreduksjon på 5-20 pst..

Hvor langt er konkurranseutsetting på veisektoren kommet på landsbasis, og hvor store besparelser ville Samferdselsdepartementet hatt dersom alle fylker innførte konkurranseutsetting slik som Oslo?


Les hele debatten