Spørretimespørsmål fra Kjell Opseth (A) til olje- og energiministeren

Om nettleiga ved uttak av kraft i produksjonsnære område, då lokale uttak får høgre sentralnettkostnader til meir kraft som blir tatt ut, utan at sentralnettet er nytta i det heile

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): Det har sidan 1991 vore usemje om nettleiga ved uttak av kraft i produksjonsnære områder. For abonnentar i produksjonsnære områder fører dette til store ekstra kostnader. Ullensvang Hotell får ein meirkostnad på 75 000 kroner pr. år. Slik tariffen blir praktisert medfører det at lokale uttak får høgre sentralnettkostnader til meir kraft som blir tatt ut. Dette utan at sentralnettet er nytta i det heile.

Vil statsråden snarast medvirke til at tariffen blir endra?


Les hele debatten