Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om støtten til norsk filmproduksjon, som er meget stor i forhold til støtten i bl.a. Sverige og Danmark

Datert: 17.02.2000
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 23.02.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Støtte til norsk filmproduksjon er meget stor i forhold til blant annet Sverige, som maksimalt dekker 80 pst. av kostnadene, Danmark 50 pst.. Det har faktisk skjedd at tilskudd til produksjonen har oversteget den kostnaden filmen hadde. Når man i tillegg ser på hvor mye dette blir i subsidiering pr. solgte billett, må man undres over om dette er riktig bruk av kulturmidlene.

Er statsråden enig i denne problematikken?


Les hele debatten