Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om innsparingspotensial ved en helhetlig planlegging og utbygging av vegprosjekter, da stadige avbrudd medfører store kostnader

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I veiprosjekter er kostnadene i dag ved oppstart og nedrigging om lag 10-15 pst. av byggekostnadene. Samfunnskostnadene er store ved den måten som myndighetene bygger på ved at man stadig avbryter byggeprosjekter eller bygger kun korte deler av gangen.

Har departementet forsøkt å få oversikt over mulig innsparingspotensiale ved en helhetlig planlegging og utbygging av veiprosjekter?


Les hele debatten