Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om oppslag om ei "sponsorship-ordning", der innvandrarar som etter reglane skal ut av landet, kan få bli dersom ressurssterke menneske garanterer for dei

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I Verdens Gang 7. februar 2000 sto det følgjande: "Innvandrere som etter reglene skal bli kastet ut, kan i fremtiden få bli, hvis ressurssterke mennesker garanterer for dem." Til dette stadfesta statssekretær Atle Hamar at det vert arbeidt med å leggje fram ei sokalla "sponsorship-ordning" denne våren, der innvandrarar kan bli redda av engasjement frå norske venner.

Vil statsråden utdjupe dette nærare, og vil det bli fremje eit slikt forslag for Stortinget?


Les hele debatten