Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at departementet vurderer å forby innleie av helsepersonell, sett i lys av personellmangelen på mange sykehus og sykehjem

Datert: 18.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): I dag er det en stor mangel på helsepersonell på mange sykehus og på sykehjem i kommunene. Samtidig registrerer jeg at departementet vurderer å legge ned forbud mot innleie av helsepersonell. Muligheten til å foreta innleie av arbeidskraft har løst mange vanskelige situasjoner i de fleste bransjer på en effektiv måte. Dette kan innleie også gjøre i helsevesenet, for eksempel ved å ta "topper" i arbeidsmengden. Et forbud vil fortsatt bidra til en vanskelig bemanningssituasjon.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten