Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at mange sykehus planlegger svære kutt i tilbudet til pasientene, og at Stortinget har bedt Regjeringen om raskt å fremme forslag om styrking av driften

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten