Muntlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om bedre oppfølging av sykmeldte, og at mange av de 100 stillingene tilført trygdeetaten til dette arbeidet ifølge Riksrevisjonen ikke er brukt som forutsatt

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A):


Les hele debatten