Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til helseministeren

Om hvorvidt kristne helsearbeidere er blitt innberettet til fylkeslegene for å ha deltatt i seksuell gjenopprettelse av homofile

Datert: 23.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Forsøk på å endre menneskers homofile orientering er i strid med de verdier som ligger til grunn for det norske samfunnets holdning til minoriteter, aksept og likebehandling. Spesielt grovt er det når organisasjoner og helsepersonell bruker sin kompetanse til å gi slike overgrep legitimitet.

Er kristne helsearbeidere blitt innberettet til sine respektive fylkesleger for å ha deltatt i "seksuell gjenopprettelse av homofile", og hva er statsrådens holdning til dette?


Les hele debatten