Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor Kirkerådets uttalelse om hvorvidt avskjedssaken mot Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen bør ankes, skal unndras offentlighet

Datert: 23.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Kirkerådet er av statsråden bedt om å gi råd om avskjedssaken mot Olav Berg-Lyngmo og Arne Thorsen bør ankes. Utfra et oppslag i Vårt Land 22. februar 2000 skal det råd som gis unndras offentligheten. I reportasjen framgår det at Kirkerådet selv ikke har noe ønske om dette.

Hva er statsrådens begrunnelse for at Kirkerådets uttalelse skal unndras offentlighet?


Les hele debatten