Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om at utanlandske børsnoterte selskap får dominerande plass i vårt frivillige organisasjonsliv gjennom oppkjøp av Norsk Lotteridrift AS

Datert: 23.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Vi ser at det er pengar å tene i lotterisal når børsnoterte Norsk Lotteridrift AS vert kjøpt opp av sveitsiske UBS Capital BV, som igjen er heileig dotterselskap av ein av Europas store bankar, Union Bank of Switzerland. I dag er det mange av våre frivillige lag og humanitære organisasjonar som kjøper tenester av Norsk Lotteridrift.

Kva kommentar har statsråden til at utanlandske børsnoterte selskap får så dominerande plass i vårt frivillige organisasjonsliv?


Les hele debatten