Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til finansministeren

Om at høye flyavgifter i Norge fører til konkurransevridning mellom selskap som opererer i Norge og de som har hovedvirksomheten i utlandet

Datert: 23.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av finansminister Gudmund Restad

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Flyavgifter utgjør rundt 31pst. av det passasjerene betaler for en flybillett. I andre europeiske land ligger prosentsatsen på mellom 15-20 pst. Dette fører til en klar konkurransevridning mellom de selskap som opererer i Norge og de som har hoveddelen av virksomheten i utlandet. Dette er også et brudd på Stortingets forutsetning i 1994, da det ble innført fri konkurranse i luften. "Konkurransen skal skje på like vilkår."

Vil statsråden sørge for at dette skjer i neste statsbudsjett?


Les hele debatten