Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om at Lambertseter sosialkontor skal ha ettergitt en sosialklient gjeld selv om han hadde formue, og at han skal ha mottatt sosialhjelp for tre barn mens disse var i Pakistan

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge Verdens Gang 24. februar 2000 har Lambertseter sosialkontor ettergitt en sosialklient 478 595 kroner av gjelda til tross for at mannen hadde formue. Han eier nå to leiligheter, og har leieinntekt av den ene i tillegg til sin uførepensjon. Han har også mottatt sosialhjelp for tre barn mens disse oppholdt seg i Pakistan.

Hva vil statsråden foreta seg for at ikke vanlige folk, som har slitt et helt liv for å eie bolig, skal miste troen på det norske sosialvesen og for å skape mer likhet mellom sosialklienter?


Les hele debatten