Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helseministeren

Om at det finnes asbestholdige bygningsmaterialer i en rekke norske skoler

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I en rekke norske skoler finnes asbestholdige bygningsmaterialer. Asbest er et meget helseskadelig materiale som er forbudt importert, fremstilt og solgt i Norge. Oddermarka skole i Kristiansand ble nylig stengt da det ble konstatert asbestfunn. Dersom skolebarn utsettes for støveksponering fra asbest er dette en særdeles alvorlig sak.

Kan statsråden redegjøre for myndighetenes syn på dette?


Les hele debatten