Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om offentlig støtte til unge mennesker som pga. sin helsetilstand må ta skolegang i et varmere klima utenfor Norge

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): En liten gruppe unge mennesker er på grunn av sin helsetilstand avhengig av å ta sin skolegang i et varmere klima utenfor Norge. Til tross for at slike opphold er anbefalt av spesialist og at dette bedrer livskvaliteten og mulighetene for læring betydelig, finnes det ingen offentlig støtte til de som er i denne situasjonen. Det synes også vanskelig å komme inn under ordningen med yrkesrettet attføring.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe disse ungdommene til å skaffe seg nødvendig utdanning?


Les hele debatten