Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om at en beboer ved Conrad Svendsen Senter som er døv og har omfattende psykiske plager, skal flyttes til foreldrenes hjemkommune mot egen vilje

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): En beboer ved Conrad Svendsen Senter (CSS) skal flyttes fra dette senteret og til foreldrenes hjemkommune mot egen vilje. Vedkommende er døv og har omfattende psykiske plager. Han har i dag et godt behandlingstilbud i et tegnspråklig miljø. Dessverre kan ikke kommunen tilby tilsvarende opplegg. Statsråden har i brev til foreldrene gitt uttrykk for forståelse for problemet.

Hva vil statsråden gjøre i denne saken, og vil statsråden sørge for å sikre rettighetene for denne svært marginale gruppen funksjonshemmede?


Les hele debatten