Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sikre etterlevelse fra butikkenes side av regelverket med enhetsprising, som skal gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne varepriser

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Fra nyttår er det gitt en forskrift som pålegger virksomheter å oppgi pris pr. måleenhet på salgsvarene. Butikker i Mosseregionen har ikke fulgt opp regelverket med enhetsprising, som skal gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne varepriser. Dette hemmer konkurransen butikker imellom.

Hva vil statsråden foreta seg slik at regelverket etterleves?


Les hele debatten