Muntlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Om framdrifta i Bankinvesteringsfondet sitt arbeid med strukturen på finansmarknaden og å samla staten sine eigarinteresser, og om sal av aksjer i Kreditkassen

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A):


Les hele debatten