Muntlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om organisasjonsmessige svakheter i Statsbygg avdekket ved manglende totaloversikt f.eks. ved bygging av det nye Rikshospitalet og renovering av Slottet

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP):


Les hele debatten