Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til miljøvernministeren

Om at gasskraft i Norge ifølge NVE og SFT vil føre til vesentlig lavere CO¨2-utslipp i Norden samlet sett

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten