Muntlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om Regjeringens syn på konkurranseutsetting i omsorgssektoren, med henvisning til to statsråders sprikende uttalelser

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H):


Les hele debatten