Muntlig spørsmål fra Gunnar Breimo (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om strategien for Regjeringens forhold til fagbevegelsen, med henvisning til at man i budsjettet frontkolliderte hva gjelder AFP og ventelønnsordningen

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A):


Les hele debatten