Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om hvorvidt kommende forskriftsendringer kan rette opp i at enkelte pendlere står uten fast bopel og postadresse og blir tvangsflyttet og nektet norsk pass pga. sin ukependlerstatus

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Det fremgår av Nationen 29. februar 2000 at enkelte pendlere blir tvangsflyttet, nektes norsk pass, står uten fast bopel og postadresse på grunn av sin ukependlerstatus.

De endringene i pendlerforskrifter som det tas sikte på, vil de være egnet til å rette opp i disse forhold?


Les hele debatten