Muntlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om en oversikt over alle vegprosjekter som ikke er fullført eller som er forlatt rundt om i landet

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP):


Les hele debatten