Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om hva som gjøres for å stanse USAs planer om et nasjonalt rakettforsvar og for å sikre at Norge ikke dras med, med henvisning til Globus II-radaren i Vardø

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I USA er det framlagt planer om å bruke 100 mrd. kroner for å fortsette arbeidet med å utvikle et nasjonalt rakettforsvar. Globus II i Vardø har vært brukt til å utvikle dette, og flere uavhengige kilder mener denne radaren fortsatt inngår. Det reageres kraftig på programmet om rakettforsvar fra såvel NATO-land, som Russland og Kina. Bakgrunnen for dette er frykten for et nytt atomvåpenkappløp.

Hva gjøres for å stanse rakettforsvarsplanene og for å sikre at Norge ikke dras med i kappløpet?


Les hele debatten