Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Om at vernepliktsloven ikke tar hensyn til at daglig omsorg for barn vanskelig lar seg forene med å være aleneforeldre og samtidig gjennomføre militærtjeneste

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Det blir nå mer vanlig at fedre har den daglige omsorgen og foreldreansvaret for barn. Daglig omsorg for barn lar seg vanskelig forene med å være aleneforeldre og samtidig gjennomføre militærtjeneste. Lov om verneplikt tar ikke slike hensyn. Klarer ikke vernepliktige å finne passende omsorgstilbud, blir det en sak for barnevernet.

Finner statsråden det rimelig at lov om verneplikt veier tyngre enn hensynet til barnet?


Les hele debatten