Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Om fars rett til fødselspenger når mor ikke har vært i arbeid under svangerskapet og ikke selv kan ivareta omsorgen for barnet

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Fars rett til fødselspenger er i dag avhengig av om mor har jobbet eller ikke under svangerskapet. Det er bebudet at fars rettigheter nå vil bli bedret ved en lovendring. Det har vært et økonomisk problem for far å ta permisjon når mor ikke har vært i arbeid og ikke selv kan ivareta omsorgen for barnet.

Er statsråden enig i at ovennevnte forhold bør gi far rett til fødselspenger, og at dette blir tatt hensyn til i lovendringen?


Les hele debatten