Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt straffen for voldsbruk og overfall på uskyldige mennesker er tilstrekkelig når "allmennpreventive" hensyn skal legges til grunn

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Borgarting lagmannsrett gjorde om en dom fra Sarpsborg byrett fra 3 ukers ubetinget fengsel til fem-seks måneders ubetinget fengsel. Tiltalen gikk på voldsbruk mot en familie på tre, samt for grovt- og simpelt tyveri.

Synes statsråden på et generelt grunnlag at straff for voldsbruk og overfall på uskyldige mennesker er tilstrekkelig når "allmennpreventive" hensyn skal legges til grunn?


Les hele debatten