Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til sosialministeren

Om hvorvidt kommuner kan bygge boliger i Syden som en del av handlingsplanen for eldreomsorg

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Da Stortinget behandlet Handlingsplan for eldreomsorgen (1996-97), ble det ikke diskutert om en eller flere kommuner kunne satse på tilbud og tjenesteyting i utlandet. I Leksvik kommune har det vært drøftet et interkommunalt samarbeid om tiltak i syden. Boligene er tenkt som gjennomgangsleiligheter for opphold på 3-12 uker, og de eldre må selv bekoste reise og opphold.

Mener statsråden at det er riktig å bygge slike boliger i syden som en del av handlingsplanen?


Les hele debatten