Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Datert: 03.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): I Røa bydel i Oslo er det sammenbrudd i nattevakttjenesten. De kan ikke yte den nødvendige hjelpa om natta, da fem av seks nattskiftstillinger er ubesatte.

Hva kan statsråden gjøre for å få slutt på de uverdige forholdene i bydelen?


Les hele debatten