Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til miljøvernministeren

Om at Riksantikvaren har varsla freding av dei rustne radiomastene på Erdal, som Askøy kommune har pålagt NRK å riva snarast, før det skjer ei ulukke

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Askøy kommune har pålagt NRK å riva dei rustne l50 meter høge radiomastene på Erdal snarast. Naboane som bur i bustadfeltet fryktar at dei rustne konstruksjonane kan falla ned og føra til store skader på mennesker og bustader. NRK vil gjerne riva mastene, men har fått avslag av di Riksantikvaren har varsla freding.

Kva kan statsråden gjera for at rivingsvedtaket til Askøy kan gjennomførast før det skjer ei ulukke?


Les hele debatten