Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre salg av hasj og andre narkotika i og nær skolebygninger

Datert: 16.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten