Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til barne- og familieministeren

Om å vidareutvikla ordningar som gir foreldre og barn meir tid i lag utan at foreldre taper terreng i høve til arbeidslivet

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Arbeiderpartiet har vore opptekne av å utvikla ordningar slik at foreldre og barn skal få meir tid i lag utan at foreldre taper terreng i høve til arbeidslivet.

Vil barne- og familieministeren vidareutvikla ordningar som fødselspermisjon, fedrekvote, tidskontoordninga og sjølvstendig rett for fedre til å tene opp til fødselspengar?


Les hele debatten