Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om å få opprettholdt en nylig inndratt juriststilling i Sunnmøre politidistrikt, med henvisning til den lange saksbehandlingstiden i distriktet

Datert: 17.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av justisminister Hanne Harlem

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Da politimesteren på Sunnmøre la frem statistikk for virksomheten på Sunnmøre, var dette en statistikk som vakte oppsikt både når det gjaldt den dårlige oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet, men det som også var alvorlig, var den lange saksbehandlingstiden i distriktet. Ifølge Sunnmørsposten 8. mars 2000, har nå departementet reagert på den lange saksbehandlingstiden ved å inndra en juriststilling ved politikammeret.

Vil statsråden ta et initiativ slik at denne stillingen kan opprettholdes?


Les hele debatten