Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til nærings- og handelsministeren

Om tiltak og satsing i samband med at elektronisk handel vil gi mindre behov for førstelineteneste i butikkar, men større behov innanfor logistikk og varetransport

Datert: 23.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten