Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at sykepleierstudentenes aksjon for høyere lønn ved å nekte å ta vikarjobber under sykehusenes ferieavvikling, kan medføre alvorlige driftsproblemer

Datert: 22.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sykepleierstudentene aksjonerer i år for høyere lønn ved å nekte å ta vikarjobber under ferieavviklingen ved norske sykehus. Denne aksjonen kan føre til alvorlige driftsproblemer i hele landet i sommer.

Kan statsråden gjøre noe i denne situasjonen?


Les hele debatten