Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om at forsvarssjefen har foreslått å flytte det meste av aktiviteten på Evjemoen til Oslo, og om å avvente en helhetlig vurdering av Forsvaret

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Forsvarssjefen har foreslått å flytte det meste av aktiviteten fra Evjemoen til Oslo, noe som vil føre til store investeringer. Samtidig pågår utredningen Forsvarsstudier 2000, og Forsvarspolitisk Utvalg arbeider med å få en helhetlig vurdering av hele Forsvaret, blant annet gjennom Langtidsmeldingen.

Vil det ikke være naturlig å avvente endringer i Hæren, og se alt i en sammenheng?


Les hele debatten